Czech Expo 2020
Business Council

Council to support participation of Czech companies at Expo 2020

Link to video

Czech Expo 2020 Business Council
June 30, 2016

Bílá kniha exportu – Mapa globálních oborových příležitostí 2016/17

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO ČR přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Bílá kniha exportu – Mapa globálních oborových příležitostí 2016/17

Po úspěchu prvního vydání Mapy globálních oborových příležitostí vydává v červnu 2016 Ministerstvo zahraničních věcí aktualizovanou publikaci, která je rozšířena o příležitosti rozvojové spolupráce.

Ministerstvo zahraničních věcí vytvořilo Mapu globálních oborových příležitostí především jako nástroj, který poskytuje přehled o exportních příležitostech v jednotlivých teritoriích i oborech. Publikace je sice primárně určena pro české exportéry, poskytuje ale zároveň i rychlý přehled o ekonomické situaci jednotlivých států, a má tak daleko širší využití.

Nová Mapa globálních oborových příležitostí 2016/2017 vznikla, stejně jako její předchůdkyně z roku 2015, ve snaze přiblížit českým exportérům situaci v jednotlivých teritoriích a ve snaze zjednodušit přístup k informacím o exportních příležitostech a jejich zpřehlednění. Kniha – v souladu se současnými trendy v ekonomické diplomacii – neposkytuje pohled zaměřený pouze na prioritní státy či státy, které jsou právě „v kurzu”, ale poskytuje globální přehled s důrazem na perspektivní obory, ve kterých mají čeští exportéři potenciál uspět.

Ministerstvo zahraničních věcí a jeho zastupitelské úřady se dlouhodobě snaží zkvalitňovat služby pro české firmy a jejich podporu v zahraničí a právě Mapa globálních oborových příležitostí je dalším nástrojem, který ministerstvo otevírá českým podnikům.

http://www.businessinfo.cz/app/content/files/teritoria/mapa-globalnich-oborovych-prilezitosti-2016-2017.pdf