Czech Expo 2020
Business Council

Council to support participation of Czech companies at Expo 2020

Link to video

Czech Expo 2020 Business Council
February 2, 2016

Ministr Zaorálek na „Setkání lídrů českého exportu 2016“

Ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek se ve čtvrtek dne 28. ledna 2016 zúčastnil slavnostního „Setkání lídrů českého exportu 2016“

Ministr Zaorálek na „Setkání lídrů českého exportu 2016“

Na setkání shrnul novinky v ekonomické diplomacii, které Ministerstvo zahraničních věcí zrealizovalo v roce 2015, a představil další plánované kroky na podporu českého exportu. Ve svém vystoupení zdůraznil, že v kontextu rychlých globálních geopolitických změn je předpokladem úspěšné exportní politiky schopnost umět včas identifikovat oborové příležitosti v každé zemi světa a co nejrychleji na ně zareagovat konkurenceschopnou nabídkou. „Naším úkolem je hledat nové trhy, ale zároveň nechceme vytvářet nový seznam prioritních zemí, který je v dnešní době praktiky překonaný. Proto moderní směry ekonomické diplomacie upřednostňují hledání perspektivních oborů před určováním exportních destinací. Ministerstvem vydaná Mapa globálních oborových příležitostí obsahuje analýzu, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu či investic do konkrétních teritorií“, uvedl ministr a dodal, že v návaznosti na velmi pozitivní ohlasy na Mapu od podnikatelské obce proto na konci roku 2015 bylo představeno její sektorové vydání a ve spolupráci se zastupitelskými úřady chystá MZV její pravidelnou aktualizaci.

Ministr Zaorálek také vyzdvihl korektní a stabilní spolupráci mezi resorty MZV a MPO, díky které vznikla Jednotná zahraniční síť zahrnující zastupitelské úřady ČR a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade, a vznik Klientského centra, které je jednotným vstupním místem pro české exportéry ke službám zahraniční sítě. Připomněl, že ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství vznikly nové pozice zemědělských diplomatů a brzy budou vysláni agrární diplomaté do ČLR, Ruska, Srbska, Saudské Arábie, resp. ve spolupráci s Úřadem vlády pozice diplomatů pro vědu, výzkum a inovace v zemích s exportním potenciálem pro ČR a pilotně již od září funguje takovýto diplomat na ZÚ Tel Aviv.

„Setkání lídrů českého exportu 2016“ v České národní bance se vedle prezidenta ČR p. Miloše Zemana zúčastnili i ministr financí p. Andrej Babiš, ministr průmyslu a obchodu p. Jan Mládek, prezident Hospodářské komory ČR p. Vladimír Dlouhý, prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák, dále zástupci svazů, komor a asociací a lídři klíčových exportních společností.