Czech Expo 2020
Business Council

Council to support participation of Czech companies at Expo 2020

Link to video

Czech Expo 2020 Business Council
July 22, 2016

V Dubaji se staví

V Dubaji se staví a stavět bude, konstatují konzultantské společnosti.

V Dubaji se staví

Za posledních 10 let vzrostl v Dubaji podíl finančních prostředků do investic na stavby infrastruktury a budov o neuvěřitelných 1632 %. Pro porovnání v roce 2006 bylo uvolněno 28 mld. AED* a v roce 2016 je to již 485 mld. AED. Navíc s ohledem na projekty, které jsou aktuálně oznamovány a inzerovány, je odhadován růst do roku 2022 na 660 mld. AED. Pokud budou dále potvrzeny plánované stavby univerzitních center, pak se částka vyšplhá na 1 bil. AED. Dubaj v minulosti, v současnosti, ale i do budoucna plánuje investovat značné prostředky do infrastruktury a budov.

Pro rok 2016 
Dubaj pro projekty alokovala 35 % svého rozpočtu, což je 10 krát více než většina vyspělých států světa. Pro srovnání Velká Británie vyčlenila 8 % z rozpočtu na dopravu, bydlení a životní prostředí, zatímco USA 3 %, stejně jako Saudská Arábie 3 %.
Díky rozpočtovým opatřením se zdá být tento trend udržitelný, i přes pokles cen ropy, a investice jak do infrastruktury, tak do rezidentního bydlení a hotelů budou nadále pokračovat.
České společnosti by neměly tento vzrůstající trend opomíjet. CzechTrade Dubai doporučuje českým firmám např. možnost zmapovat potenciál při osobní účasti v rámci společné prezentace agentury CzechTrade na největším oborovém veletrhu sektoru stavebnictví v SEA, a to BIG 5 2016.